Uluslararas? S?cak Cam Atölye Çal??mas?

 Uluslararas? S?cak Cam Atölye Çal??mas?


Uluslararas? S?cak Cam Atölye Çal??mas?

 

“Geleneksel Sanatlardan Yarat?c? Endüstrilere”
 
Hollanda ve Türkiye aras?ndaki diplomatik ili?kilerin 400.y?l? münasebetiyle S?cak cam atölye çal??malar?,11-15 Eylül 2012 tarihleri aras?nda Kur?unlu külliyesinde bulunan Odunpazar? Belediyesi S?cak Cam Atölyesin’de yap?l?yor. 

 Uluslararas? S?cak Cam Atölye Çal??mas?


Uluslararas? S?cak Cam Atölye Çal??mas?


“Geleneksel Sanatlardan Yarat?c? Endüstrilere”
 
Hollanda ve Türkiye aras?ndaki diplomatik ili?kilerin 400.y?l? münasebetiyle S?cak cam atölye çal??malar?,11-15 Eylül 2012 tarihleri aras?nda Kur?unlu külliyesinde bulunan Odunpazar? Belediyesi S?cak Cam Atölyesin’de yap?l?yor.
Halka aç?k olan etkinlik kapmas?nda Amsterdam Gerritt Rietveld Academy cam bölüm ba?kan? Jens PFEIFER’de yer al?yor.
Genel
4 comments to “Uluslararas? S?cak Cam Atölye Çal??mas?”
  1. Kur?unlu Külliyesi Odunpazar? Belediyesi Cam Sanatlar? Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte, Pfe?fer ile Odunpazar? Cam Sanatlar? Merkezi ö?rencileri birlikte çal??ma yapt?.

    Yap?lan çal??malardan oldukça etkilendi?ini ifade eden Pfe?fer, Odunpazar? Cam Sanatlar? Merkezi ö?rencilerinin cam sanat? konusunda oldukça ba?ar?l? oldu?unu, Odunpazar? Belediyesi taraf?ndan yap?lan çal??malar?n cam sanat?n?n gelece?i için büyük önem ta??d???n? belirtti.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: