Büyük?ehir Ücretsiz Futbol Yaz Okullar? Kay?tlar?

Büyük?ehir Ücretsiz Futbol Yaz Okullar? Kay?tlar?

Büyük?ehir Belediyesi?nin ilkö?retim ça??ndaki ö?rencilerin yaz tatillerini en iyi ?ekilde geçirmeleri amac?yla düzenledi?i Ücretsiz Futbol Yaz Okullar?na kay?tlar ba?lad?. Kay?tlar, 24-30 Haziran günleri aras?nda yap?lacak.

Büyük?ehir Belediyesi, ilkö?retim ça??ndaki çocuklara yönelik düzenledi?i ve yaz tatillerini en iyi ?ekilde de?erlendirmelerini sa?lamak amac?yla gerçekle?tirdi?i Futbol Yaz Okulu ba?l?yor. 7?13 ya? grubu…..Büyük?ehir Ücretsiz Futbol Yaz Okullar? Kay?tlar?

Büyük?ehir Belediyesi?nin ilkö?retim ça??ndaki ö?rencilerin yaz tatillerini en iyi ?ekilde geçirmeleri amac?yla düzenledi?i Ücretsiz Futbol Yaz Okullar?na kay?tlar ba?lad?. Kay?tlar, 24-30 Haziran günleri aras?nda yap?lacak.

Büyük?ehir Belediyesi, ilkö?retim ça??ndaki çocuklara yönelik düzenledi?i ve yaz tatillerini en iyi ?ekilde de?erlendirmelerini sa?lamak amac?yla gerçekle?tirdi?i Futbol Yaz Okulu ba?l?yor. 7?13 ya? grubu ö?rencilerin kat?labilece?i ve 1 Temmuz?da ba?layacak olan Büyük?ehir Belediyesi Futbol Yaz Okulu, Ömür mevkiinde bulunan ESK? Spor tesislerinde gerçekle?tirilecek. Pazartesi ve Çar?amba günleri yap?lacak ve iki grup halinde düzenlenecek olan antrenmanlara kat?lan çocuklar?n spor tesislerine ula??m? ücretsiz servislerle sa?lanacak.

Kay?t için gerekli ö?renci formu

SERV?S GÜZERGAHLARI

1- GÜNDO?DU – GÖKMEYDAN – KURTULU? – V??NEL?K – OSMANGAZ?
2- 71 EVLER – EMEK – ÇANKAYA – YILDIZTEPE
3- FEVZ? ÇAKMAK – YE??LTEPE – GÜLTEPE – ??R?NTEPE – Z?NC?RL?KUYU – BATIKENT – ÇAMLICA – SAZOVA
4- I?IKLAR – TUNALI – GÜLLÜK – BA?LAR

K?ymetli ö?renci velimiz: Büyük?ehir Belediyesi olarak tüm Eski?ehirlilerin spor yapmas?na yönelik stratejimizin bir parças? olarak gençlerimizin sa?l?kl? geli?imine katk?da bulunmak üzere düzenlemi? oldu?umuz futbol yaz okulunda çocuklar?m?z?n iyi vakit geçirmesini diler, sevgi ve sayg?lar?m? sunar?m.

Prof.Dr.Y?lmaz BÜYÜKER?EN
Eski?ehir Büyük?ehir Belediye Ba?kan?

Kaynak: Eski?ehir Büyük?ehir Belediyesi

Genel

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: