Eski?ehir Balmumu Heykel Müzesi

Y?lmaz Büyüker?en Balmumu Heykel Müzesi Eski?ehir Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Prof. Dr. Y?lmaz Büyüker?en?in, Eski?ehir?e, kazand?rd??? ve Dünyan?n pek çok...

Seramik

Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birle?mesi ve sinterlenmesi sonucu olu?an inorganik bile?ik

Lületa?? Müzesi

Lületa?? Müzesi Eski?ehir Valili?i taraf?ndan 1998 y?l?ndan buyana yap?lan uluslararas? Lületa?? Festivalleri, Lületa?? El Sanatlar? yar??malar? ve sergilerinde yer...

CAM SANATLARI MÜZESİ

TÜRK?YE?N?N ?LK ÇA?DA? CAM SANATLARI MÜZES? S?Z? BEKL?YOR Büyük?ehir Belediyesi Odunpazarı Semti’nde yeniden hayata döndürdü?ü evlerden birini Kent Müzeleri...

Lületa?? Hakk?nda Bilgiler

Lületa??, magnezyum ve silisyum esasl? ana kaya parçalar?n?n yerin muhtelif derinliklerindeki ba?kala??m katmanlar? içinde, hidrotermal etkilerle hidratla?mas? sonucunda olu?mu?...