Bu resimleri a?z?yla yapt?…

Yakaland??? nadir bir hastal?k nedeniyle kollar?n? kullanamayan ?ngiliz sanatç? Steve Chambers bu inan?lmaz resimleri dudaklar?yla yapt?. 50 ya??ndaki sanatç?...