Akıllı Soytarı

Akıllı Soytarı Uzayda bir mutluluk ülkesinde; Kral ,Prenses, Soytarı ve çocuklarla mutluluk içinde yaşamaktadır. Fakat yaşlandığı için artık kendisine...

Canl? Tarih Sahnesi Aç?ld?

Eski?ehir Büyük?ehir Belediyesi Canl? Tarih SahnesiCHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu?nun da aralar?nda bulundu?u kalabal?k bir toplulu?un kat?l?m?yla aç?lan sahnede...

?eker Mahallesinde ?ftar Heyecan?

?eker Mahallesinde ?ftar Heyecan? Eski?ehir 2013 TDKB Ajans?n?n düzenledi?i “Ramazan Etkinlikleri” kapsam?nda düzenlenen iftar sofras? ?eker Mahallesinde kuruldu. Her...

6. Uluslararas? Sokak Festivali

ESK??EH?R SOKAK FEST?VAL? ?LE RENKLEND? Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi ile ortakla?a düzenledi?i 6. Uluslararas? Sokak Festivali, Porsuk Bulvar??nda...

Astana Jastar Gençlik Tiyatrosu

Eski?ehirliler Astana Jastar Gençlik Tiyatrosunu Ayakta Alk??lad? Vali Dr. Kadir Koçdemir, e?i Cennet Koçdemir ile birlikte Astana Jastar Gençlik...