Anadolu Üniversitesi mezunlar?n? co?kuyla u?urlad?

Anadolu Üniversitesi mezunlar?n? co?kuyla u?urlad? Anadolu Üniversitesi 2012-2013 e?itim-ö?retim y?l? mezunlar?n? düzenledi?i muhte?em törenle co?kuyla u?urlad?. Atatürk Stadyumu’nda 23...
Genel

Eski?ehir Çocuk Satranç Oyunlar?

1. Eski?ehir Çocuk Satranç Oyunlar? Büyük?ehir Belediyesi, 01-04 Temmuz tarihleri aras?nda Espark Al??veri? Merkezi önünde 1. Çocuk Satranç Oyunlar?...
Genel

Ücretsiz Yaz Okullar?na Kay?tlar Ba?lad?

Büyük?ehir Ücretsiz Yaz Okullar?na Kay?tlar Ba?lad? Büyük?ehir Belediyesi, ilkö?retim ça??ndaki çocuklar?n zihinsel ve fiziksel geli?imlerine katk?da bulunmak ve yaz...
Genel

Eski?ehirspor?da Genel Kurul Heyecan?

Eski?ehirspor?da Genel Kurul Heyecan? Eski?ehirspor Kulübü, yeni yönetim kurulunu belirlemek için 50. Ola?an Genel Kurul toplant?s?n? gerçekle?tirdi. Sayg? duru?u...
Genel

Eylemler esnaf? zora soktu

Eylemler esnaf? zora soktu Esnaf ve Sanatkarlar Odalar? Birli?i (EESOB) Ba?kan? Ekrem Birsen, eylemlerin esnaf? zora soktu?unu söyledi. Trafik...
Genel