Uluslararas? Eski?ehir ?iir Bulu?mas? 2013

???R BULU?MASINDA ?K? ÖNEML? KONSER Eski?ehir Tepeba?? Belediyesi?nin bu y?l 3?üncüsünü gerçekle?tirece?i Uluslararas? Eski?ehir ?iir Bulu?mas?, 29 May?s- 2...
Genel

2. Uluslararas? Odunpazar? Cam Festivali

Cam Festivali?ne Cam Heykeller Damgas?n? Vurdu 2. Uluslararas? Odunpazar? Cam Festivali dünyaca ünlü cam ustalar?n?n muhte?em ?ovlar?na sahne oluyor....
Genel

Türk Dünyas? Çocuk Oyunlar? ?enli?i

Türk Dünyas? Çocuk Oyunlar? ?enli?i 29 May?sta Ba?l?yor 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kentli?i etkinlikleri kapsam?nda planlanan Türk Dünyas? Çocuk...
Genel

6. Uluslararas? Sokak Festivali

ESK??EH?R SOKAK FEST?VAL? ?LE RENKLEND? Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi ile ortakla?a düzenledi?i 6. Uluslararas? Sokak Festivali, Porsuk Bulvar??nda...

?ehir Sensin Projesi

?ehir Sensin Projesi Eski?ehir gençli?i tüm Türkiye’ye örnek olacak bir çal??ma “?ehir Sensin” projesinde bulu?tu. 19 May?s, Atatürk’ü Anma,...
Genel