Eski?ehir Hadise Konseri

Hadise Eski?ehir’de 2013 y?l?na ilk damgas?n? vuracak olan Hadise konseri, Eski?ehir Tepeba?? Belediyesi ve Espark AVM katk?lar?yla 27 Aral?k …...
Genel

Gelece?in Hava Ta??mac?l??? Yar??mas?

Gelece?in Hava Ta??mac?l??? Yar??mas? Tepeba?? Belediyesi öncü belediyecilik anlay???yla, sanata ve sanatç?ya verdi?i önemi, merkezler açmak ve sanat? kitlelerle...
Genel

Reprodüksiyon Sergisi

Reprodüksiyon Sergisi 24 Aral?k Pazartesi günü Aktif Felsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derne?i taraf?ndan düzenlenen Reprodüksiyon Sergisi Eski?ehir Tepeba?? Belediyesi...
Genel

Türk Sanat Müzi?i Konseri

Türk Sanat Müzi?i Konseri 15 Kas?m 2012, Cumartesi, saat 20:00 da Zübeyde Han?m Kültür Merkezinde “Tepeba?? Belediyesi Türk Sanat...
Genel

Nijer Yeniceli Resim Sergisi

Nijer Yeniceli Resim Sergisi 08 Aral?k 2012, Cumartesi günü saat 18.00 da Nijer Yeniceli ait resim sergisinin aç?l??? yap?lacakt?r....
Genel

Kent ve Kültür Söyle?ileri

Kent ve Kültür Söyle?ileri 08 Aral?k 2012 Cumartesi günü Saat:16.00 da, Zübeyde Han?m Kültür Merkezinde Mimar Prof. Do?an KUBAN’...
Genel

Kültür Ba?kenti Bayra?? Eski?ehir’de

Kültür Ba?kenti Bayra?? Eski?ehir’de 2012 y?l? boyunca Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti unvan?n? ta??yan Kazakistan??n Ba?kenti Astana, bayra?? 2013 y?l?n?n...
Genel