Pi?mi? Toprak Sempozyumu Törenle Tamamland?

 Pi?mi? Toprak Sempozyumu Törenle Tamamland?   Tepeba?? Belediyesi Hizmet Binas?’nda gerçekle?en tören kat?l?mc? sanatç?lar ad?na yap?lan konu?malarla ba?lad?. Konuk...
Genel

Toros Canavar? Sahnede

Toros Canavar? Tiyatro   Uzun zamand?r aranmakta olan Toros Canavar? ad?yla nam salm?? az?l? bir haydut, s?radan bir ailenin...

Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? Kupa Ko?usu

Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? Kupa Ko?usu Mahmudiye Sonbahar Mahalli At Yar??lar?’nda oldukça çeki?meli bir mücadeleye sahne olan Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???...
Genel

Geleneksel Mihalgazi Panay?r? Ekimde

Mihalgazi Panay?r? 4-7 Ekim’de Düzenlenecek Mihalgazi ilçesinde geleneksel düzenlenen panay?r 4-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Mihalgazi Belediye Ba?kan? Mürteza Karaba?,...
Genel

Mehmet Karaman Eski?ehir’de

Saadet Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mehmet Karaman, partisinin Eski?ehir il te?kilat?n? ziyaret etti. Ziyareti s?ras?nda bas?n aç?klamas? yapan Karaman,...