Eski?ehirspor 2012 Tak?m Kadrosu

Eski?ehirspor 2012 Tak?m Kadrosu Eski?ehirspor A Tak?m?n?n 2012 y?l? tak?m kadrosu, futfolcu ya?lar? ve sözle?me biti? tarihlerini içerir. Eski?ehirspor...
Genel

Odunpazar? Belediyesinden ??galiyeye Son

Abart?l? ??galiyeye Son Odunpazar? Belediyesi Eski?ehir?in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Hamamyolu Caddesinde ba?latt??? uygulama ile i?galiye sorununun...
Genel

Yunus Emre Belgeseli

Eski?ehir Valili?i için TRT taraf?ndan haz?rlanan Yunus Emre belgeselidir. “Yunus?durur benim ad?m, gün geçtikçe artar odum ?ki cihanda maksudum,...
Genel

Kentpark Ramazan Program?

Kentpark Ramazan Program?Büyük?ehir Belediyesi Ramazan Ay? nedeniyle Kent Park ile Sazova Bilim Sanat ve Kültür Park??nda bir dizi Ramazan...
Genel

Bilim Kültür ve Sanat Park? Ramazan Program?

Bilim Kültür ve Sanat Park? Ramazan Program?Büyük?ehir Belediyesi, Ramazan Ay??nda Eski?ehirliler?i birbirinden keyifli etkinliklerle bulu?turuyor. Ramazan boyunca her Per?embe,...
Genel

Eski?ehir Ramazan Etkinlikleri

Büyük?ehir Belediyesi Ramazan Etkinli?i Büyük?ehir Belediyesi?nin haftan?n üç günü Kent Park ile Sazova Bilim Sanat ve Kültür Park??nda düzenledi?i...
Genel

24 Temmuz Bas?n Bayram?

24 Temmuz Bas?n Bayram? Eski?ehir Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Y?lmaz Büyüker?en, demokratik sistemin sa?l?kl? i?leyebilmesinin gere?inin bas?n özgürlü?ünden geçti?ini bildirdi....
Genel

Üniversite Tercih Dan??manl??? Günleri

Üniversite Tercih Dan??manl??? Günleri Bu y?l ikincisi düzenlenen ?Üniversite Tercih Dan??manl??? Günleri? 23-27 Temmuz 2012 tarihleri aras?nda ESPARK Al??veri?...
Genel