Korsanlar The Pirates

Korsanlar “The Pirates” Band of Misfits??n, ba? karakteri Korsan Kaptan, aç?k denizlere deh?et salan bu karakter gür sakall?, s?n?rs?z...
Genel

Leman Kültür Eskişehir

LeMan Kültür’ün K?sa Hikayesi… ?stanbul? un insan seli gibi akan caddesi ?stiklal, belki de sadece Türkiye? nin de?il ortado?unun...

Üfleme S?cak Cam Atölyesi ve Ney

Eski?ehir Odunpazar? Belediyesi taraf?ndan kurulan ?Üfleme S?cak Cam Atölyesi? cama yeni bir bak?? aç?s? getirdi. Ney e?li?inde cama ?ekil...
Genel

Lületa?? Müzesi

Lületa?? Müzesi Eski?ehir Valili?i taraf?ndan 1998 y?l?ndan buyana yap?lan uluslararas? Lületa?? Festivalleri, Lületa?? El Sanatlar? yar??malar? ve sergilerinde yer...

Burhan SAKALLI Mor Menek?eler Dizisinde Rol Ald?

TRT?nin çekimlerini Eski?ehir?in tarihi güzellikleri ile ünlü ilçesi Odunpazar??nda gerçekle?tirdi?i ?Mor Menek?eler? isimli dizisine Odunpazar? Belediye Ba?kan? Burhan Sakall??n?n...
Genel