Ferzan Özpetek yeni filmini anlatt?

Uzun y?llard?r ?talya’da ya?ayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek’in yeni filmi “Magnifica Presenza” gösterime girmek için gün say?yor.
Genel

Taner Timur, Özgür Üniversite’de

Osmanl? tarihi ve toplum bilimi alan?ndaki çal??malar?yla dünya bilim çevrelerinde sayg?n bir üne sahip Prof. Dr. Taner Timur, Özgür...
Genel

Erdal ?ahbaz bas?n aç?klamas?

Erdal ?ahbaz bas?n aç?klamas?Yönetim Kurulu üyemiz ve Kulüp Bas?n sözcümüz Erdal ?ahbaz bugün bir bas?n aç?klamas? yaparak Karabükspor maç?n?n...
Genel

Journey 2: The Mysterious Island

Gizemli Adaya Yolculuk17 ya??ndaki Sean Anderson, hiçbir adan?n olmamas? gereken bir yerden ?ifreli bir yard?m sinyali al?r. Sean?un sinyalin...
Genel